WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przypominamy o epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki/przyłbice).

Każdy uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie przed wejściem na wydarzenie, że – według swojej najlepszej wiedzy – nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik powinien przekazać dane kontaktowe, które będą przechowywane przez Organizatora przez 2 tygodnie i mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na wydarzenie osób z objawami choroby, osób, które nie poddadzą się obowiązkowi dezynfekcji rąk oraz osób, które przybędą po rozpoczęciu się wydarzenia.

W związku z zaistniałą sytuacją,

PROSIMY O PRZYBYCIE NA WYDARZENIE CO NAJMNIEJ 20 MINUT PRZED PLANOWĄ GODZINĄ ROZPOCZĘCIA WYDARZENIA.

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?